Rekrutacja 2019

klo-logo-03b150

Katolickie Liceum Ogólnokształcące
im. św. Filipa Neri w Radomiu

tel. 48 363 95 96, www.klo.radom.pl

Wymagania przy zapisie do szkoły:

  • wypełniony formularz
  • opłata rekrutacyjna: 20 zł*

* Rozpatrzenie formularza rekrutacyjnego nastąpi po dokonaniu opłaty rekrutacyjnej: 20 (dwadzieścia) zł — w sekretariacie lub na konto szkoły (szczegóły na formularzu).

Wydrukuj formularz i przynieś

3-letnie liceum

Formularz do 3-letniego liceum ogólnokształcącego (po III klasie gimnazjum)

4-letnie liceum

Formularz do 4-letniego liceum ogólnokształcącego (po VIII klasie szkoły podstawowej)

Terminy składania formularza:

1. 13-20 maja
2. 17-19 czerwca
w godz. 9.00-16.00

Dostarczenie oryginału świadectwa:

ukończenia szkoły i zaświadczenia o wyniku egzaminu 
24-28 czerwca w godz. 9.00-16.00

Ogłoszenie wyników rekrutacji:

2 lipca w godz. 12.00-16.00

Dodatkowa rekrutacja

16 lipca w godz. 12.00-16.00

17 lipca w godz. 9.00-16.00

Informacje o kierunkach i profilach kształcenia