Informacje ogólne

 • Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. św. Filipa Neri powstało w 1991 roku.
 • Katolickie Gimnazjum im. św. Filipa Neri powstało w 2000 roku.
 • Organem prowadzącym szkołę jest Kongregacja Oratorium św. Filipa Neri w Radomiu.
 • W tej chwili do liceum i gimnazjum uczęszcza około 300 uczennic i uczniów, co stanowi 15 klas. Szkoła zatrudnia ponad 40 nauczycieli.

 

Profil klas licealnych:

 • humanistyczny – język polski rozszerzony oraz od II klasy możliwość wyboru nauki na poziomie rozszerzonym dwóch spośród następujących przedmiotów: historia, WOS, geografia
 • matematyczny – matematyka rozszerzona oraz od II klasy możliwość wyboru nauki na poziomie rozszerzonym dwóch spośród następujących przedmiotów: fizyka, geografia, historia, WOS
 • biologiczno-chemiczny – od II klasy możliwość nauki na poziomie rozszerzonym biologii i chemii

 

Profil klas gimnazjalnych:

 • klasa językowa I:
  j. niemiecki rozszerzony (5 godz.) – możliwość uzyskania certyfikatu językowego DSD I w klasie trzeciej oraz j. angielski (3 godz.)
 • klasa językowa II:
  j. angielski (5 godz.), drugi lektorat: j. francuski (3 godz.) lub j. niemiecki (3 godz.)
 • klasa matematyczna:
  matematyka (5 godz.), j. niemiecki (4 godz.), j. angielski (3 godz.)
 • klasa przyrodnicza:
  zwiększona ilość godzin przedmiotów przyrodniczych (biologia, chemia, fizyka, geografia); j. niemiecki (4 godz.), j. angielski (3 godz.)

 

Profil klas siódmych:

 • klasa dwujęzykowa codziennie dwa języki bez prac domowych
  język angielski — (5 godz.) kontynuacja do B1
  język niemiecki — (5 godz.) od podstaw do A2
 • klasa matematyczna

 

 • Języki obce (dwa do wyboru) – angielski, niemiecki, francuski (5 godz. + 3 godz.). Możliwość uzyskania certyfikatu z j. niemieckiego DSD
 • Szkolny teatr „Scene” – działa od 2004 roku
 • Szkoła bierze czynny udział w wymianie międzynarodowej młodzieży.
 • Kaplica szkolna pod wezwaniem św. Filipa Neri.
 • W szkole wydawana jest gazetka szkolna KLON.
 • Pracownia komputerowa: nowoczesna, komputery PC.
 • Każda sala wyposażona jest w tablicę multimedialną i stały dostęp do Internetu.
 • Sztandar szkoły z wizerunkiem Patrona poświęcił Ojciec Św. Jan Paweł II w 1995 roku.
 • W szkole działa Koło Misyjne im. bł. Józefa Vaza.
 • Pierwsza matura w 1995 r (Absolwenci).