Dyżury liturgiczne 2019/2020

Poszczególne klasy przygotowują: czytania, psalm, modlitwę wiernych, służbę ołtarza