Dyżury liturgiczne 2022/2023

Poszczególne klasy przygotowują: czytania, psalm, modlitwę wiernych, służbę ołtarza