Publikacje nauczycieli

Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. św. Filipa Neri w Radomiu

 

ks. Adam Maj COr

 1. Integralne wychowanie w szkole katolickiej (2010)
 2. Wybrane zagadnienia wychowania chrześcijańskiego (2009)
 3. Katolickie Liceum w Radomiu w okresie przemian oświatowych (1991-2006) (2009)
 4. Wychowanie ku wartościom religijnym. Elementy teorii i praktyki (2009)
 5. Szkolnictwo katolickie w III RP (2002)
 6. Dziesięciolecie Katolickiego Liceum w Radomiu 1991-2001 (2002)

 

ks. Mirosław Prasek COr

 1. Dziesięciolecie Katolickiego Liceum w Radomiu 1991-2001
 2. Bądźcie dobrzy, jeśli potraficie!
 3. Jak kochać Boga, skoro mamy się Go bać?
 4. Eucharystia i Miłość
 5. Zaproszeni do Stołu Chleba Pańskiego
 6. Święty Filip Neri – Apostoł Spowiedzi
 7. Oddawać Bogu chwałę i uwielbienie