Kontakt

Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. św. Filipa Neri

26-600 Radom, ul. Grzybowska 22

REGON 670005091

Konto:
Południowo-Mazowiecki Bank Spółdzielczy w Jedlińsku
76 9132 0001 0000 3954 2000 0010

Sekretariat, dyrektor: tel.: 48 363 95 96, 48 363 06 61,

e-mail: kloneri@klo.radom.pl

 

Administrator strony:
Rafał Celej — e-mail: admin@klo.radom.pl