Wymiana młodzieży

hiszpańskaniemieckawęgierskaangielskaportugalskafrancuskawłoska

Polsko-Hiszpańska Szkolna Wymiana Młodzieży

 

Polsko-Niemiecka Szkolna Wymiana Młodzieży

 

Polsko-Węgierska Szkolna Wymiana Młodzieży

 

Polsko-Angielska Szkolna Wymiana Młodzieży

 

 

Polsko-Portugalska Szkolna Wymiana Młodzieży

 

Polsko-Francuska Szkolna Wymiana Młodzieży

13-18 maja 2002 roku

Wizyta przygotowawcza w Paryżu do współuczestnictwa w programie Socrates-Comenius realizowanym przez 4 kraje: Francja, Włochy, Grecja, Hiszpania

      Wyżej wymienione kraje realizują program „Naukowa spuścizna europejska” w ramach projektu Socrates. Katolickie Liceum w Radomiu zostało zaproszone do współpracy w wyżej wymienionym projekcie. Będziemy piątym krajem kooperującym, który wniesie do projektu nowe treści związane z osiągnięciami Kopernika w dziedzinie astronomii i medycyny. Przewidziani do realizowania programu są nauczyciele matematyki i fizyki, ale rozległość tematyki pozwala włączyć się do współpracy nauczycielom innych przedmiotów np. biologii, historii, geografii i chemii.

Główny koordynator programu: Gimnazjum w Montlucon (Francja) zorganizował tę wizytę aby zapoznać nas z dorobkiem uczniów zaangażowanych w projekt, aby pokazać nam sposoby pracy z uczniami i możliwości aktywizowania uczniów do pracy dodatkowej. Do Montlucon zaproszeni zostali również przedstawiciele instytucji będącej odpowiednikiem naszego kuratorium, którzy odpowiadają za współpracę z zagranicą i z Agencją Narodową Francji. Obecni byli też przedstawiciele władz miasta Montlucon.

Gimnazjum Montlucon w oparciu o dokumentację ilustrującą dokonania uczniów w ramach realizowanego projektu uzyskało zgodę na współpracę oraz ofertę pomocy w dalszych poszukiwaniach ze strony Muzeum Luwru, Biblioteki Narodowej w Paryżu i Muzeum Sztuk i Zawodów w Paryżu. Ta oferta dotyczy wszystkich szkół kooperujących w projekcie Socrates-Comenius. Wstępem do tej współpracy była wizyta w wyżej wymienionych instytucjach. W Bibliotece Narodowej udostępniono nam wystawę starodruków (białych kruków), m.in. z dziedziny astronomii, która będzie przedmiotem badań naszych uczniów.

W Luwrze i Muzeum Sztuk i Zawodów przygotowano dla nas specjalne „lekcje”, w ramach których dowiedzieliśmy się jak starożytni Egipcjanie zapisywali cyfry oraz wykonywali działania matematyczne. Podobne operacje wykonywaliśmy potem sami. Następnie oglądaliśmy oryginalne zapisy egipskie w salach wystawowych jak również pierwsze mapy nieba i próby tworzenia gwiazdozbiorów. W Muzeum Sztuk i Zawodów oglądaliśmy pierwsze urządzenia i maszyny pomagające człowiekowi liczyć, tworzyć lub przetwarzać. Jako przyszły partner w projekcie mamy możliwość korzystania za ich zgodą ze zbiorów tych instytucji.

Korzystając z pobytu w Paryżu organizatorzy zapewnili nam zwiedzanie miasta np. Conciergerie, katakumby paryskie, Sainte Chappelle, katedra Notre Dame, Łuk Triumfalny, Pola Elizejskie, Pola Marsowe i Wieża Eiffla oraz przejażdżkę statkiem po Sekwanie.

Wizytę przygotowano niezwykle starannie i bogato, program był interesujący i urozmaicony, tematycznie związany z projektami realizowanymi przez każdą ze szkół. Atmosfera była bardzo serdeczna i przyjacielska, a gospodarze bardzo gościnni.

W roku szkolnym 2002/2003 rozpoczną się prace uczniów pod kontrolą nauczycieli wprowadzające do tematu „Mikołaj Kopernik — jego życie i dzieło”. Współpraca partnerska w ramach projektów europejskich nastąpi w roku szkolnym 2003/2004.

20 czerwca 2002 roku

Elżbieta Halam i Katarzyna Kosmal

Oglądamy starodruki (białe kruki) w Bibliotece Narodowej w Paryżu

 

Wieża Eiffla

Muzeum Luwr

Polsko-Włoska Szkolna Wymiana Młodzieży

Radom – Cava de’ Tirreni
październik 2000 – kwiecień 2001 

W roku szkolnym 2000/2001 miała miejsce wymiana kulturalna miedzy KLO w Radomiu, a szkołą włoską Tecnico Commerciale z Cava dei Tirreni, w której było zaangażowanych 15 uczniów po stronie polskiej i 15 po stronie włoskiej.

Wymiana miała na celu poznanie się wzajemne młodzieży (w myśl hasła „Europa bez granic”), poznanie kultury i obyczajów obydwu krajów, a dokładniej walorów przyrodniczych, geograficznych, historycznych i gastronomicznych regionów, w których znajduję się obydwie szkoły (Mazowsze i Campania). Ponieważ wymiana odbywała się w języku francuskim, został tez osiągnięty drugi, bardzo ważny cel – praktyczne wykorzystanie wiadomości i umiejętności językowych wyniesionych ze szkoły, pogłębienie ich i rozszerzenie, a także pełniejsze zrozumienie sensowności uczenia się języków obcych, będących narzędziem niezbędnym do porozumiewania się w Europie i tak potrzebnym, aby czuć się w pełni jej obywatelem.

Dodatkowym efektem były też nawiązane przyjaźnie i trwające po dziś dzień korespondencje.