Rekrutacja 2019

Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. św. Filipa Neri

2019.02.24 — Rekrutacja 2019


Liceum trzyletnieLiceum czteroletnieWiadomości ogólne

Liceum trzyletnie

Kształcimy w kierunkach:

Humanistycznym
— przedmioty wiodące: język polski, historia, wos
— języki obce: jeden język na poziomie rozszerzonym do wyboru: język angielski lub język niemiecki
— jeden język na poziomie podstawowym do wyboru: język angielski, język niemiecki lub język francuski

Ekonomicznym
— przedmioty wiodące: matematyka, geografia
— języki obce: jeden język na poziomie rozszerzonym do wyboru: język angielski lub język niemiecki
— jeden język na poziomie podstawowym do wyboru: język angielski, język niemiecki lub język francuski

Medycznym — pod patronatem Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS w Lublinie
— przedmioty wiodące: biologia (rozszerzenie od I klasy), chemia
— języki obce: jeden język na poziomie rozszerzonym do wyboru: język angielski lub język niemiecki
— jeden język na poziomie podstawowym do wyboru: język angielski, język niemiecki lub język francuski

Politechnicznym
— przedmioty wiodące: matematyka, fizyka
— języki obce: jeden język na poziomie rozszerzonym do wyboru: język angielski lub język niemiecki
— jeden język na poziomie podstawowym do wyboru: język angielski, język niemiecki lub język francuski

Językowym
— przedmioty obowiązkowe rozszerzone: język angielski i język niemiecki
— przedmiot dodatkowy rozszerzony: geografia

Liceum czteroletnie

Kierunki kształcenia:

Humanistyczny
— przedmiot obowiązkowy rozszerzony: język polski
— przedmiot dodatkowy rozszerzony do wyboru: historia lub wos
— języki obce: jeden język na poziomie rozszerzonym do wyboru: język angielski lub język niemiecki
— jeden język na poziomie podstawowym do wyboru: język angielski, język niemiecki lub język francuski

Matematyczny
— przedmiot obowiązkowy rozszerzony: matematyka
— przedmiot dodatkowy rozszerzony do wyboru: fizyka, wos, geografia
— języki obce: jeden język na poziomie rozszerzonym do wyboru: język angielski lub język niemiecki
— jeden język na poziomie podstawowym do wyboru: język angielski, język niemiecki lub język francuski

Biologiczny — pod patronatem Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS w Lublinie
— przedmiot obowiązkowy rozszerzony: biologia
— przedmiot dodatkowy rozszerzony do wyboru: chemia lub matematyka
— języki obce: jeden język na poziomie rozszerzonym do wyboru: język angielski lub język niemiecki
— jeden język na poziomie podstawowym do wyboru: język angielski, język niemiecki lub język francuski

Językowy
— przedmioty obowiązkowe rozszerzone: język angielski i język niemiecki
— przedmiot dodatkowy rozszerzony: geografia

Jeżeli chcesz:
— uczyć się tylko na jedną zmianę od poniedziałku do piątku w niewielkich grupach przedmiotowych
— dobrze przygotować się do matury pod opieką egzaminatorów i weryfikatorów maturalnych
— nauczyć się języków obcych w grupie dostosowanej do twojego poziomu z możliwością zdawania certyfikatów: FCE i CAE (język angielski), DSD (język niemiecki), DELF (język francuski)
— uczyć się w przyjaznej i inspirującej atmosferze z dostępem do nowoczesnej bazy audiowizualnej
— w razie potrzeby nadrobić zaległości podczas zajęć indywidualnych i wyrównawczych
— wziąć udział w międzynarodowej wymianie młodzieży
— pomagać innym w wolontariacie
— rozwijać talenty, między innymi w szkolnym teatrze SCENE
— przeżyć przygodę na corocznym obozie żeglarskim „Mazurska Majówka”

TO NASZA SZKOŁA
JEST DLA CIEBIE!

Ponadto:
— dla klasy biologicznej wykłady i zajęcia laboratoryjne na UMCS w Lublinie
— atrakcyjne formy realizacji zajęć wychowania fizycznego — taniec, crossfit, basen, obozy żeglarskie
— salę widowiskową, salonik rekreacyjny i patio do dyspozycji uczniów

Rekrutacja poza systemem miejskim. Formularz zgłoszeniowy do pobrania na stronie internetowej szkoły (w maju):

www.klo.radom.pl

Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. św. Filipa Neri

ul. Grzybowska 22, 26-600 Radom
tel. 48 363 95 96
e-mail: kloneri@klo.radom.pl