Rekrutacja 2018

Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. św. Filipa Neri

ogłasza nabór do następujących klas pierwszych:

— klasa humanistyczna

— klasa matematyczna

— klasa biologiczno-chemiczna

 

1. Składanie dokumentów do 25 czerwca (w rekrutacji uzupełniającej do 11 lipca) 2018 roku.
Formularz zgłoszeniowy w formacie pdf

 

2. Dokumenty niezbędne przy zapisie:
a) wypełniony formularz podania
b) 2 fotografie
c) własnoręcznie napisany życiorys

opłata rekrutacyjna: 20 zł (dwadzieścia zł)

 

Czesne płatne przez 10 miesięcy (wrzesień-czerwiec) 360 zł

 

1. Dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły oraz wyniku egzaminu w piątek – 22 czerwca 2018 roku lub w poniedziałek – 25 czerwca 2018 roku w godzinach od 9:00 do 16:00.
W rekrutacji uzupełniającej do 11 lipca w godz. od 9.00 do 14.00.

 

2. Ogłoszenie wyników w czwartek 5 lipca 2018 roku w godz. 10.00-14.00 (indywidualny kontakt ze szkolną komisja rekrutacyjną)

 

Rekrutacja uzupełniająca

od 6 do 11 lipca (w godz. 9.00-14.00)

ogłoszenie wyników: 12 lipca w godz. 10.00-14.00


 

Informacje o szkole

Kształcimy w kierunkach:
1. Społeczno-prawnym
przedmioty wiodące:
— język polski,
— historia,
— wos

 

2. Ekonomicznym
przedmioty wiodące:
— matematyka,
— geografia

 

3. Medycznym
— pod patronatem Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS w Lublinie
przedmioty wiodące:
— biologia (rozszerzenie od I klasy),
— chemia

 

4. Politechnicznym
przedmioty wiodące:
— matematyka,
— fizyka

 

Co jeszcze warto wiedzieć o naszej szkole?

— nauka na jedną zmianę
— języki obce w małych grupach międzyoddziałowych dostosowanych do poziomu uczniów (jeden na poziomie rozszerzonym drugi na poziomie podstawowym)

 

język angielski
grupa A — przygotowanie do matury na poziomie podstawowym (3 godz. tygodniowo przez 3 lata)
grupa B — przygotowanie do matury na poziomie rozszerzonym (5 godz. tygodniowo przez 3 lata)
grupa C — przygotowanie do matury na poziomie rozszerzonym (3 godz. tygodniowo przez 3 lata) i przygotowanie do certyfikatu FCE po pierwszej klasie i CAE po drugiej klasie (4 godziny tygodniowo przez 2 lata)
Przydział do grup według preferencji uczniów po przeprowadzeniu testu poziomującego.

 

język niemiecki
grupa A — przygotowanie do matury na poziomie podstawowym (3 godz. tygodniowo przez 3 lata)
grupa B — przygotowanie do matury na poziomie rozszerzonym (5 godz. tygodniowo przez 3 lata)
Dodatkowe zajęcia przygotowujące do certyfikatu językowego DSD (na poziomie C1)

 

język francuski
— przygotowanie do matury na poziomie podstawowym (3 godz. tygodniowo przez 3 lata) lub do certyfikatu językowego DELF na poziomie A2

 

Dodatkowo
— dla grup biologiczno-chemicznych wykłady i zajęcia laboratoryjne na UMCS w Lublinie
— przedmioty kierunkowe realizowane w niewielkich zespołach uczniowskich
— zajęcia wyrównawcze i konsultacje indywidualne dla uczniów z zaległościami w nauce
— weryfikatorzy i egzaminatorzy maturalni stosujący sprawdzony system przygotowania do matury
— ciekawe miejsce zdobywania wiedzy w inspirującej atmosferze
— projekcje filmowe, spotkania z ciekawymi ludźmi, koncerty, warsztaty
— sala widowiskowa, salonik rekreacyjny i patio do dyspozycji uczniów
— atrakcyjne formy realizacji zajęć wychowania fizycznego — taniec, crossfit, basen, obozy żeglarskie
— szkolny teatr SCENE
— chór Paradiso
— gazeta szkolna KLON
— wolontariat
— koło misyjne
— szkolne koło Caritas

 


 

 Kryteria przyjęcia – punktacja oparta o:

  • oceny uzyskane z 4 przedmiotów (j. polski, j. obcy, przedmiot kierunkowy, matematyka)
  • wynik z egzaminu gimnazjalnego