powrót

św. Faustyna Kowalska — patron sali nr 6

(1905-1938)

Helena Kowalska urodziła się w 1905 r. jako trzecie z dziesięciorga dzieci, w rolniczej rodzinie z Głogowca k/Łodzi. Do szkoły chodziła niecałe 3 lata, a następnie jako kilkunastoletnia dziewczynka opuściła dom rodzinny, by na służbie u zamożnych rodzin w Aleksandrowie, Łodzi i Ostrówku zarobić na własne utrzymanie i pomóc rodzicom. Od szesnastego roku życia pracowała jako służąca. W 1925 r. po długich poszukiwaniach, mimo sprzeciwu rodziców i braku posagu, wstąpiła do Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Warszawie i przyjęła imię zakonne Faustyna. Pracowała w kilku domach zgromadzenia, najdłużej w Krakowie, Płocku i Wilnie. Pełniła obowiązki kucharki, ogrodniczki i furtianki.

W zakonie przeżyła 13 lat. W tym czasie wielokrotnie objawiał jej się Jezus, przekazując orędzie miłosierdzia, które Faustyna zapisywała w swoim „Dzienniczku”, tłumaczonym dziś na wiele języków. Dzięki św. Faustynie odnowiony i pogłębiony został kult Miłosierdzia Bożego. To od niej pochodzi pięć form jego czci: obraz Jezusa Miłosiernego („Jezu, ufam Tobie”), koronka do Miłosierdzia Bożego, Godzina Miłosierdzia (godzina 15, w której Jezus umarł na krzyżu), litania oraz święto Miłosierdzia Bożego w II Niedzielę Wielkanocną.

W ostatnich latach życia s. Faustyna bardzo cierpiała: chorowała na gruźlicę. Zmarła w opinii świętości 5 października 1938 roku w wieku 33 lat. Została beatyfikowana 18 kwietnia 1993 r., a ogłoszona świętą 30 kwietnia 2000 r. Uroczystość kanonizacji przypadła w II Niedzielę Wielkanocną, którą Jan Paweł II ustanowił świętem Miłosierdzia Bożego. Relikwie św. siostry Faustyny znajdują się w Krakowie-Łagiewnikach, gdzie mieści się sanktuarium Miłosierdzia Bożego odwiedzane przez setki tysięcy wiernych z kraju i z całego świata. Dwukrotnie nawiedził je również Jan Paweł II, po raz pierwszy w 1997 r., a po raz drugi – w sierpniu 2002 roku. 17 sierpnia 2002 r. Jan Paweł II dokonał uroczystej konsekracji nowo wybudowanej świątyni w Krakowie-Łagiewnikach i zawierzył cały świat Bożemu Miłosierdziu.

http://www.brewiarz.katolik.pl

Modlitwa:
Wszechmogący, wieczny Boże, Ty wybrałeś świętą Faustynę do głoszenia niezmierzonych bogactw Twojego miłosierdzia, † spraw, abyśmy za jej przykładem w pełni zaufali Twemu miłosierdziu * i wytrwale pełnili dzieła chrześcijańskiej miłości. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Wspomnienie liturgiczne: 5 pażdziernika

Bibliografia:

    (dostępna w bibliotece KLO)

  • Borkiewicz J.: Faustyna Helena Kowalska, w: Nasi święci, Polski słownik hagiograficzny, pod red. A. Witkowskiej. Poznań 1995, s. 163-175.
  • Mikołajczyk A.: Uświęcają nas i naszew dzieje, Piastów 1997, s. 389-413, Faustyna Kowalska.
  • Orchowski J.: Święta Siostra Faustyna i Boże Miłosierdzie, Nowy Sącz 2002.
  • Winowska M.: Prawo do miłosierdzia. Posłannictwo Siostry Faustyny, Paryż 1974.
  • Szymański S.: W służbie Bożego Miłosierdzia. Siostra Faustyna Kowalska, Poznań 1982.
  • Szafraniec K.: Iskra. Życiorys Siostry Marii Faustyny Kowalskiej…, Poznań 1983.

Linki: