powrót

św. Maksymilian Maria Kolbe — patron sali nr 4

(1894-1941)

Całym swoim życiem i na koniec również śmiercią, w obozie koncentracyjnym w Auschwitz-Birkenau, św. Maksymilian potwierdził to, co powtarzał: „Tylko miłość jest twórcza”.

Rajmund (imię z chrztu) Maksymilian Kolbe urodził się w Zduńskiej Woli w roku 1894. Dzieciństwo spędził w Pabianicach. We Lwowie, wraz ze swoim starszym bratem, w 1910 r. wstąpił do zakonu franciszkanów (OFMConv). Wówczas to otrzymał imię Maksymilian. Od 1912 r. studiował w Rzymie. Tam uzyskał doktorat z filozofii i z teologii, tam też wraz z kilkoma współbraćmi w 1917 r. zakłada stowarzyszenie pod nazwą Rycerstwo Niepokalanej. W Rzymie przyjął święcenia kapłańskie w 1918 r. Rok później wrócił do Polski. Od stycznia 1922 r. zaczął wydawać w Krakowie miesięcznik „Rycerz Niepokalanej”.

W 1927 r. założył pod Warszawą klasztor – wydawnictwo o nazwie Niepokalanów, który wkrótce stał się ogromnym katolickim ośrodkiem prasowym i ewangelizacyjnym. Tam wydawano kilka wysokonakładowych miesięczników a od 1935 r. także dziennik katolicki „Mały Dziennik”. Jego nakład w marcu 1936 r. wynosił w dni powszednie 115 tysiący egzemplarzy, by w 1938 r. osiągnąć (w 10 różnych wydaniach) prawie 250 tysięcy. Nakład sztandarowego miesięcznika „Rycerz Niepokalanej” w grudniu 1938 r. doszedł do miliona egzemplarzy.

W 1930 r. św. Maksymilian wyjechał do Japonii i tam zaczął wydawać japoński odpowiednik „Rycerza Niepokalanej”, a wkrótce i w Japonii założył klasztor (Mugenzai no Sono) na wzór tego w Niepokalanowie. Rozpoczął organizowanie podobnych ośrodków w Chinach i Indiach. W 1936 r. wrócił jednak do Polski, aby pokierować Niepokalanowem, który już wtedy był największym klasztorem katolickim na świecie. W chwili wybuchu II wojny światowej żyło tam i pracowało około 700 zakonników.

W grudniu 1938 r. w Niepokalanowie ruszyła własna radiostacja i audycje rozpoczęło nadawać Radio Niepokalanów. Św. Maksymilian myślał także bardzo konkretnie, by usprawnić kolportaż niepokalanowskiej prasy, o budowie lotniska na terenie klasztoru, z którego mogłyby startować samoloty obsługiwane przez braci zakonnych. Ten ostani plan św. Maksymiliana jak i pomysł stworzenia specjalnego działu filmowego w Niepokalanowie przekreślił wybuch II wojny światowej.

Po wybuchu II wojny światowej o. Maksymilian wraz z trzydziestoma czterema braćmi zostaje aresztowany i wywieziony najpierw do obozu w Lamsdorf (Łambinowice), a później do Amtitz (Gębice), a wreszcie do Ostrzeszowa. Do Niepokalanowa powraca 8 grudnia 1939 roku. Po raz drugi zostaje aresztowany 17 lutego 1941 roku i osadzony w centralnym więzieniu Gestapo na Pawiaku w Warszawie. 28 maja 1941 roku zostaje przewieziony do obozu koncentracyjnego w Auschwitz-Birkenau, gdzie stał się numerem 16 670. Tutaj krzepi upadłych na duchu, spowiada, dzieli się z innymi tym, co najcenniejsze: miską zupy i chlebem. W końcu ofiaruje swoje życie, za nieznanego mu więźnia Franciszka Gajowniczka.

O. Kolbe zmarł 14 sierpnia 1941 r., dobity przez hitlerowców zastrzykiem trucizny, jako jeden z ostatnich więźniów zamkniętych w bunkrze głodowym.

Został beatyfikowany 17 październka w 1971 r. przez papieża Pawła VI, natomiast Jan Paweł II, 10 października 1982 r., ogłosił go świętym, nazywając „patronem naszych trudnych czasów”.

http://www.franciszkanie.pl

MODLITWA

Boże, dzięki Twojej łasce święty Maksymilian Maria, gorliwy czciciel Niepokalanej Dziewicy, cierpliwie znosił udręki więzienia i oddał swoje życie za bliźniego, † spraw za jego wstawiennictwem, * abyśmy całym naszym życiem i śmiercią świadczyli o Twojej miłości. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Wspomnienie liturgiczne: 14 sierpnia

Bibliografia:
(dostępna w bibliotece KLO)

  • Domański J.: Ojciuec Maksymilian Kolbe, Warszawa 1971.
  • Kluz W.: Czterdzieści siedem lat zycia, wyd. 3, Niepokalanów 1989.
  • Dyczewski L.: Święty Maksymilian Maria Kolbe, Warszawa 1984.
  • Kączkowska M.: Ojciec Kolbe, Niepokalanów 1980.
  • Wojtczak A.: Święty Maksymilian Kolbe, t. 1-2, Rzym 1982.
  • Bernatek L.J.: Żywoty świętych, Niepokalanów 1982.
  • Winewska M.: Szaleniec Niepokalanej. Ojciec Maksymilian Kolbe, Niepokalanów 1957.
  • Błogosławniony Maksymilian wśród nas, pod. red. B. Bejza, Warszawa 1974.
  • Domański J.: Maksymilian Maria Rajmund Kolbe, w: Nasi święci, Polski słownik hagiograficzny pod red. A. Witkowskiej, Poznań 1995, s. 385-396.
  • Mikołajczyk A.: Uświęcają nas i nasze dzieje. Piastów 1997, s. 447-471

Linki: