Ci, którzy odeszli…

† Małgorzata Okowińska
† 2001

W latach 1993-2001 pracowała w bibliotece szkolnej.