Ci, którzy odeszli…

† Janusz Zygmunt Mazurkiewicz
1953-2011

Od 1991 roku był nauczycielem wychowania fizycznego w naszym liceum i gimnazjum.
Zmarł 8 marca 2011 roku w wieku 58 lat.