wymiana ←

Historia wymiany polsko-niemieckiej

Polsko-niemiecką wymianę młodzieży rozpoczęliśmy w 1996 roku stwarzając uczniom klas z rozszerzonym programem języka niemieckiego szansę poznania kraju, mieszkańców, kultury i tradycji Niemiec. Wszystkie projekty wymiany wspierane są przez Stowarzyszenie Chrześcijańskich Dzieł Wychowania w ramach fundacji Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży.

Początkowo spotkania miały charakter wymiany pozaszkolnej. Nawiązaliśmy kontakt z młodzieżą z grupy parafialnej z miejscowości Nesselröden koło Getyngi oraz z młodzieżą zrzeszoną w Katolickim Związku Młodzieży Wiejskiej w Surberg (wschodnia Bawaria). Podczas spotkań zapoznawaliśmy się z działalnością grup parafialnych, wymienialiśmy doświadczenia, rozmawialiśmy o tradycjach katolickich, porównywaliśmy zwyczaje i folklor naszych regionów. Jednocześnie poznawaliśmy historię i kulturę kraju partnera. Podziwiając urok niemieckich Alp przejechaliśmy Trasę Zamkową Ludwika Bawarskiego (Herrenchimsee, Linderhof, Neuschwanstein), poznaliśmy malowniczy zakątek Berchtesgadener Land, zwiedziliśmy Monachium, Garmisch-Partenkirchen, Salzburg (Austria) oraz wiele znanych wspaniałych sanktuariów, między innymi Altötting, Maria Eck, Wieskirche, Ettal.

W 1999 roku nawiązaliśmy partnerskie kontakty z Gimnazjum Katolickim w Augsburgu (Gymnasium und Realschule Maria Stern). Od tej pory spotkania młodzieży mają charakter wymiany szkolnej. Umożliwia to poznanie życia w rodzinach, nawiązanie osobistych przyjaźni i jednocześnie sprzyja podnoszeniu umiejętności językowych. Ponadto młodzież bierze udział w zajęciach lekcyjnych, poznaje różnice w systemie szkolnictwa obu krajów, dyskutuje o przesądach i stereotypach utrudniających właściwe spojrzenie na kraj partnera, poznaje jego kulturę i tradycje. W programie wymiany znajdują się też karty historii (Oświęcim, Dachau), aby na bazie dzielącej nas przeszłości można było wspólnie budować pokojową przyszłość w nowej zjednoczonej Europie.

Dotychczas we wszystkich projektach wzięło udział około 130 uczniów naszej szkoły. Kilku z nich, szczególnie aktywnych w aranżowaniu programu wymiany, uczestniczyło w intensywnym kursie języka niemieckiego organizowanym przez Akademie Klausenhof w Nadrenii-Westfalii.

Cieszy nas, że rośnie zainteresowanie wymianą z naszą szkołą wśród niemieckich partnerów i że coraz więcej młodzieży chce przyjeżdżać do Polski, postrzegając nasz kraj nie tylko jako godny zwiedzenia ale także jako kraj ludzi otwartych, serdecznych i gościnnych. Mamy nadzieję na przeprowadzenie jeszcze wielu wspólnych ciekawych przedsięwzięć.

Ewa Podgajna