FENIKS 2017

1 kwietnia 2017 roku

fot. ekai.pl

Wartości z „FENIKSEM”

 

Feniks, legendarny ptak, wedle mitologii greckiej pochodzący z Etiopii, miał żyć kilkaset lat, po czym nagle spalał się na stosie, by szybko z popiołów powstać na nowo. W literaturze starochrześcijańskiej Feniks stał się symbolem Zmartwychwstałego Chrystusa, który zwycięsko powstał z żaru cierpień i śmierci. FENIKS to też doroczna nagroda Stowarzyszenia Wydawców Katolickich, mająca na celu promowanie i wyróżnienie wartościowych publikacji, które traktują o katolicyzmie lub przez swą wymowę pozytywnie ukazują wartości chrześcijańskie. W 1998 roku wydawcy katoliccy z okazji odbywających się na warszawskich Stegnach III Targów Wydawców Katolickich, przyznali swe pierwsze wyróżnienia i nagrody. Rok później, dla podkreślenia odradzania się literatury religijnej, przez wiele lat marginalizowanej, oraz z uwagi na budzenie się do życia wydawnictw katolickich, postanowiono, że ta nagroda honorująca wybitne osiągnięcia edytorskie z zakresu literatury religijnej, będzie nosiła właśnie miano FENIKSA. Autorką statuetki jest Anna Wolska, absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.

Nagrody i wyróżnienia przyznawane są w dziesięciu kategoriach: serii wydawniczej, literackiej, nauk kościelnych, albumów, edytorskiej, publikacji dla dzieci, publikacji dla młodzieży, książki autora zagranicznego, tłumacza, publicystyki religijnej, multimedialnej. Wyróżnieni otrzymują dyplomy honorowe, a zwycięzcy w poszczególnych kategoriach specjalne statuetki Feniksa. Równolegle przyznawana jest nagroda „Małego Feniksa”, którą Stowarzyszenie Wydawców Katolickich honoruje dziennikarzy.

W tym roku FENIKSA Głównego, za świadectwo życia, będące symbolem wierności i zawierzenia Panu Bogu, otrzymali Stanisław i Ludmiła Grygielowie – małżeństwo zaprzyjaźnione niegdyś z Janem Pawłem II. Złotego FENIKSA otrzymał historyk i teolog, ks. dr Edward Staniek za osiągnięcia naukowe w dziedzinie badań nad historią Kościoła. Ogłoszono też, że w kategorii „nauki kościelne”, nagrodę przyznano „Encyklopedii Aksjologii Pedagogicznej” pod redakcją prof. dr hab. Krystyny Chałas oraz ks. dr hab. Adama Maja COr, wydanej przez radomskie wydawnictwo POLWEN!

Książka, której współredaktorem i autorem kilku artykułów hasłowych jest ks. Adam Maj COr, to wielka skarbnica wiedzy o wartościach i wychowaniu do wartości. Pięknie wydany, opasły tom zawiera ponad 340 haseł, których autorami jest ponad 140 polskich i zagranicznych naukowców – głównie pedagogów, a także psychologów, socjologów, filozofów i teologów. „Encyklopedia aksjologii pedagogicznej” może służyć teoretykom i praktykom w pogłębianiu refleksji o wychowaniu aksjologicznym i w bardziej skutecznej realizacji procesu wychowania młodego pokolenia. Wartości są od zawsze uznawane za podstawę wychowania i dlatego mówimy o wychowaniu do wartości. Ma ono na celu przygotowanie dzieci do indywidualnego, świadomego wybierania i hierarchizowania wartości oraz kierowania się nimi we wszystkich dziedzinach życia teraz i w przyszłości. Edukacja aksjologiczna pozwala zdobyć umiejętności odróżniania dobra i zła, wartości pozytywne od negatywnych. Znaczenie wartości w rozwoju i wychowaniu człowieka wielokrotnie podkreślał św. Jan Paweł II, mówiąc: „we współczesnym społeczeństwie wychowanie do wartości jest bez wątpienia najpoważniejszym wyzwaniem dla całej społeczności edukacyjnej”. Nagrodzona pozycja zbiera w jednym tomie najistotniejszą wiedzę o człowieku, wartościach oraz wychowaniu i tym samym staje się fundamentalnym podręcznikiem aksjologii pedagogicznej.

Księdzu Profesorowi gratulujemy!

Magdalena Wojtkiewicz