wymiana ←

Polsko-Węgierska Szkolna Wymiana Młodzieży

19-23 maja 2008 roku — Radom

Polak, Węgier — dwa bratanki…

W ubiegłym roku szkolnym Katolik podjął współpracę z nową szkołą! Tym razem padło na… Węgry! Już niedługo królikami doświadczalnymi staną się uczniowie drugich i trzecich klas gimnazjum. Ciekawe czy władze naszej szkoły pozwolą również licealistom uczestniczyć w tej wymianie?

Katolicką Szkołę im. Najświętszej Marii Panny w węgierskim mieście Gyula tworzą: przedszkole, do którego uczęszcza sześćdziesięcioro dzieci w wieku od 3 do 6 lat, szkoła podstawowa ze stu czterdziestoma uczniami w wieku od 6 do 12 lat. Po tzw. podstawówce, dzieci kieruje się do gimnazjum, które jest odpowiednikiem polskiego liceum. Uczęszcza tam trzysta dziewięćdziesięcioro uczniów w wieku od 12 do 18 lat. Uczniowie ci mogą zamieszkać w akademiku mieszczącym się przy naszej partnerskiej szkole. Obecnie w domu studenckim mieszaka pięćdziesiąt osób.

Wiele ciekawych informacji na temat naszych węgierskich partnerów przekazał na spotkaniu organizacyjnym pan Zoltan Petroczka — Dyrektor Katolickiej Szkoły im. Najświętszej Marii Panny w Gyula a oto najważniejsze z nich:

  • Węgierscy uczniowie nie piszą testów po szkole podstawowej. Składają natomiast egzaminy wstępne do gimnazjum.
  • System oceniania jest bardzo podobny do naszego. Najlepszą oceną jest piątka.
  • Lekcja trwa 45 minut, po trudach nauki można odpocząć w czasie dwóch długich przerw (każda po 15 minut), zwykłych 10 minutowych i ostatniej 5 minutowej.
  • Nasi węgierscy koledzy uczą się dwóch języków. Mogą je wybrać z bardzo bogatej puli języków: niemieckiego, angielskiego, hiszpańskiego, włoskiego i łaciny. Na język główny przeznacza się, tak jak u nas, 5 godzin tygodniowo, a na dodatkowy język 2 godziny.
  • Program nauczania obowiązujący w naszej partnerskiej szkole nie obejmuje takich przedmiotów jak: retoryka, teatrologia czy filmoznawstwo.
  • Dla naszych przyjaciół z węgierskiej szkoły rok szkolny rozpoczyna się również 1. września, ale kończy trochę wcześniej niż u nas – 15. czerwca. Podczas roku szkolnego mają oni trzy dłuższe przerwy w nauce: od 1. do 11. listopada, podczas Świąt Bożego Narodzenia oraz Świąt Wielkanocnych.
  • Wygląd „typowego” ucznia z Katolickiego Gimnazjum węgierskiego odpowiada wyglądowi „typowego” radomskiego gimnazjalisty. W szkole w Gyula nie obowiązują mundurki. Obowiązuje natomiast uroczysty strój szkolny, który uczniowie zakładają podczas ważnych szkolnych uroczystości. Strój ten składa się z białej bluzki w marynarskie pasy przyozdobionej broszką przedstawiająca herb maryjny. Dobór spódnicy lub spodni dyrekcja szkoły pozostawiła samym uczniom.
  • Węgrzy biorą udział nie tylko w wymianie z Polakami, ale również ze szkołą niemiecką, mieszczącą się w miasteczku leżącym 15 km od Stuttgartu.

 

Miejmy nadzieję, że to pierwsza, ale nie ostatnia wymiana z Węgrami w naszej szkole. Będą oni gościć u nas tuż po radosnych Niemkach, a więc już 19. października. Przyjmijmy ich tak gościnnie, jak oni przyjęli naszych młodych „Katoliczan”. 🙂

P. Kiraga